Funk-Mayer Radiokom s.r.o.


Přejdi na obsah

FunkTronic

Profi stanice

FUNK - Radio Control System
FT 633Control System FT 633

je souhrnné označení pro inteligentní, mikroprocesorem řízený modulární systém, určený pro řízení a ovládání pevných radiostanic v profesionálních sítích. Systém zahrnuje v současné době 4 různé moduly velikosti EURO-karet a jednu univerzální spojovací desku. Vzájemnou kombinací spojení různých modulů spolu s využitím celé řady softwarových variant lze jednoduše vytvořit různé potřebné radiové řídící systémy. CPU - (Central Processor Unit) - je modul obsahující mikroprocesor řady MC68HC11F1 spolu s potřebnými periferiemi a rozhraními. Umožňuje generovat a vyhodnocovat 5-tónovu volbu, DTMF, jednoduché tóny, CTCSS, digitální signalizaci a pod. Deska je osazena 64-pólovým konektorem dle DIN 41612, na který je vyvedeno sériové rozhraní RS 232, sběrnice I2C, tři analogové vstupy, 8 spínaných vstupů a 16 spínaných výstupů. Je základním stavebním článkem všech zařízení. LIM - (Line Interface Modul) - je modul určený k linkovému ovládání radiostanice. S CPU je přes A/D převodník spojen rozhraním RS 232. Je vybaven dvěma analogovými galvanicky oddělenými vstupy. Umožňuje vyhodnocovat subtóny nebo pilotní tón pro řízení klíčování. Umožňuje připojení 2- nebo 4- drátového vedení. TIM - (Telefon Interface Modul) - je modul telefonního interface obsahující na jedné straně analogová rozhraní pro radiostanici, na druhé straně analogový telefonní vstup. Je vybaven všemi potřebnými obvody a signalizacemi, jako je kodér/dekodér DTMF, generátor pulzní volby, obvod VOXu, obvod automatické regulace zesílení, a pod. Telefonní a radiové části obvodů jsou vzájemně galvanicky odděleny. IOM - (Input Output Modul) - je modul disponující 24 digitálními vstupy/výstupy, 4 analogovými vstupy a jedním analogovým výstupem. Digitální rozhraní lze definovat jako spínací nebo rozpínací výstupy nebo jako vstupy sledující logické stavy. Analogové rozhraní umožňuje snímat až 4 analogové hodnoty a předávat je na jeden analogový výstup. Všechny vstupy jsou chráněny proti přepětí. FT633Relais - je označení pro inteligentní, mikroprocesorem řízený kontroler pro ovládání retranslační stanice. Jako přijímač a vysílač mohou být použity radiostanice různých výrobců. Umožňuje blokovat vysílání 5-tónovou volbu, CTCSS, FFSK, nebo jednoduchým tónem. Disponuje 7 spínanými výstupy ovládanými 5-tónovou volbou. Všechny parametry a v/v úrovně se nastavujeí elektronicky přes rozhraní RS232. FT633Relais je tvořen modulem CPU. Dodává se v kompaktní hliníkové skříni nebo v 19“ provedení. FT633AC - je označení pro inteligentní, mikroprocesorem řízené zařízení pro dálkové ovládání radiostanice po dvou- nebo čtyřdrátovém vedení. Je předurčeno ke spolupráci s ovládacími pulty řady Major. Umožňuje vysílat a přijímat 5-tónovou volbu, CTCSS, FFSK, přepínat kanály. Disponuje jedním nebo dvěma galvanicky oddělenými linkovými vstupy. Veškeré v/v úrovně se nastavují elektronicky přes rozhraní RS 232. FT633AC je tvořen propojením modulu CPU a jednoho nebo dvou modulů LIM pomocí univerzální spojovací desky. Komplet je uložen v kompaktní hliníkové skříni.

FunkTronic GmbH vývoj a konstrukce: Am Bahnhof 8, D-36367 Wartenberg, tel.: +49-6641-96190 výroba a prodej: Breitwiesenstrasse 4, D-36381 Schlüchtern, tel.: +49-6661-96190

Stolní ovládací pulty řady Major
jsou inteligentní, mikroprocesorem řízené pulty určené ke komfortnímu ovládání radiostanic v profesionálních sítích. Umožňují přehlednou, jednoduchou a pohodlnou obsluhu radiostanice, jsou spolehlivé a zaručují dlouholetou životnost bez nutnosti údržby. Jsou velmi flexibilní, lze je připojit k mnoha typům radiostanic různých výrobců. Všechny funkce jsou řízeny programově a lze je uživateli přizpůsobovat jednoduchým způsobem přímo ze zabudované klávesnice. Ke všem typům je k dipozici standardní software s širokými konfiguračními možnostmi, k dispozici je i celá řada speciálního software vytvořeného na základě individuálních požadavků pro nestandardní aplikace. Libovolný software lze na zákazku individuálně upravovat.K základním vlastnostem každého přístroje patří : - možnost připojení k radiostanici po vícežilovém kabelu, nebo po 2- nebo 4-drátovém vedení až na desítky kilometrů - možnost připojení tiskárny přes sériové rozhraní RS 232, sloužící k dokumentaci vedení provozu - možnost napájení ze sítě 220 Vst nebo ze zdroje 12 Vss Stručný přehled funčních možností : - vysílání a příjem 5-tónové selektivní volby - individuální, skupinové i generální - příjem nouzového volání - paměť posledních 16 příchozích volání - příjem stavových hlášení - paměť pro zkrácenou jednotlačítkovou volbu - programovatelné omezení vysílacího času - zobrazování identifikačního čísla volajícího Jednotlivé typy ovládacích pultů Major se od sebe odlišují následujícím:


Major 3 je vybaven dobře čitelným 8-místným 7-segmentovým displejem. Umožňuje zabudovat modul CTCSS, FFSK a hodiny. Umožňuje hlasitý provoz přes zabudovaný citlivý mikrofon.
Major 4 je vybaven dobře čitelným 8-místným 7-segmentovým displejem. Má standardně zabudované hodiny a umožňuje simplexní i plně duplexní provoz. Je určen k tichému vedení provozu přes mikrotelefon nebo hlasitý provoz přes interní mikrofon. Tento ovládací pult lze doplnit o telefonní interface (bližší popis na druhé straně).

Major 5 je vybaven LCD bodovým displejem s 2 x 24 znaky. S obsluhou umí komunikovat i v národní řeči (německy, anglicky, česky, slovensky,...). Umožňuje zabudovat modul CTCSS, FFSK a hodiny. Umožňuje hlasitý provoz přes zabudovaný citlivý mikrofon.
Major 6 je vzhledově podobný pultu Major 4. Je vybaven mikrotelefonem pro tichý provoz, zabudovaným mikrofonem a reproduktorem pro hlasitý provoz, klávesnicí shodnou s ostatními typy pultů. Nový je dvouřádkový LCD displej a 4 sady červených signálních LED (šipka nahoru pro vysílání, šipka dolů pro příjem a reproduktor pro signalizaci zapnutí hlasitého provozu a výzvy). Pult může být alternativně napájen ze sítě 220V/50Hz nebo 12Vss. Ovládací pult Major NT obsahuje čtyři dvou-/čtyřdrátová symetrická galvanicky oddělená rozhraní pro připojení radiostanice nebo linkového modulu (pro dálkové ovládání). Všechny vstupy jsou rovnocenné, s impedancí 600W, vstupní/výstupní úrovně jsou samostatně nastavitelné. Ke každému vstupu/výstupu lze přiřadit jeden digitální vstup/výstupu pro signalizaci nosné, klíčování, přepínání kanálů a pod. Ke každému vstupu lze jako doplněk osadit UGA-modul. Jedná se o desku, na které jsou osazeny obvody zajišťující signalizační funkce (selektivní volbu, identifikaci, kodér/dekodér subtónů a pod.). Tento modul může, ale nemusí být osazen. Nevyužívané vstupy mohou zůstat volné. Dále je pult nově vybaven konektorem pro připojení náhlavní soupravy a spínaným dvoudrátovým výstupem pro nahrávání. Nově je rovněž osazen samostatný konektor pro připojení vnějšího záložního akumulátoru, ze kterého může být pult napájen v případě výpadku sítě. Ovládací pult umožňuje všechny výše uvedené funkce, přičemž jednotlivé vstupy je možno ovládat buď samostatně nebo společně. Selektivní volbu je možno přijímat ze všech směrů současně. Její vyhodnocení je signalizováno zvoněním, blikáním LED příslušné linky a identifikací na displeji. Selektivní volbu lze rovněž odesílat do jednoho směru nebo i do všech směrů současně. Odposlech provozu lze provádět pouze z jednoho směru (přičemž ostatní jsou odpojeny) nebo i na všech směrech současně. Přitom z každého směru lze hlasitost odposlechu nastavit individuálně. Např. z místního směru hlasitost "5" a ostatní ponechat "v pozadí" s hlasitostí "1". Hovor (klíčování) lze provádět opět samostatně nebo do všech směrů současně.

FUNK - Radiotelefonní Interface
Radiotelefonní interface


Radiotelefonní interface umožňuje fyzicky propojit analogovou telefonní linku s modulačním vstupem radiostanice a tak umožnit vzájemnou komunikaci telefonního a radiového účastníka. Automaticky jsou generovány všechny funkce nutné pro komunikaci s telefonní ústřednou, automaticky je řízen převod duplexního telefonního hovoru na simplexní rádio. Klíčování radiostanice je řízeno hlasem telefonního účastníka. Ovládací pult automaticky udržuje dohled nad spojením. Programově lze omezit délku spojení, délku planého vyzvánění, délku vysílání nebo délku pauzy v hovoru. Tak je zaručeno, že v jakékoliv situaci bude telefonický hovor po určité době automaticky ukončen a nedojde k zablokování linky. Rovněž si přístroj automaticky hlídá přístup na kanál, aby nemohl telefonní účastník vstoupit do hovoru na obsazeném kanále.Ze strany telefonního účastníka lze spojení realizovat třemi různými způsoby: 1. Spojování za účasti spojovatelky: Při volání ze strany telefonního účastníka přístroj vyzvání jako běžný telefon. Po vyzvednutí mikrotelefonu požádá telefonní účastník o vyvolání radiostanice 5-tónovou volbou a po jeho přihlášení je obsluha stiskem tlačítka propojí. Při nepřítomnosti obsluhy lze přístroj přepnout do tzv. nočního módu, kdy každé příchozí volání je automaticky směrováno na jedno pevně přednastavené 5-tónové číslo selektivní volby a k propojení dojde automaticky. 2. Automatické spojení s cílovou volbou: V tomto módu je každý příchozí telefonní hovor ihned přesměrován na jednoho předem naprogramovaného radiového účastníka. Toto nastavení odpovídá nočnímu módu popsanému v bodu 1, avšak i v průběhu hovoru lze z telefonu s tónovou volbou jednotlivé radiové účastníky volat 5-tónovou selektivní volbou.3. Automatická provolba: Při volání ze strany telefonního účastníka se po druhém zvonění přístroj automaticky přihlásí jako např. telefonní záznamník. Poté je nutno pomocí klávesnice telefonu s tónovou volbou zadat 5-tónové číslo požadovaného radiového účastníka a toto tlačítkem # odeslat. Poté dojde k automatickému propojení. Při volání ze strany radiového účastníka lze využít současně dvou způsobů volání: 1. Odesláním určité 5-tónové volby dojde k „vyzvednutí“ mikrotelefonu. Pak je nutno pomocí DTMF volby z radiostanice „vytočit“ požadované telefonní číslo, podle nastavení buď pulzně nebo tónově . Průběh a ukončení hovoru jsou řízeny automaticky. 2. Radiotelefonní interface umožňuje předprogramovat do registrů několik desítek až 15-místných telefonní čísel. Každý registr s uloženým telefonním číslem lze adresovat určitým číslem 5-tónové volby. Obsluze radiostanice pak stačí odeslat danou 5-tónovou volbu a pult automaticky „vytočí“ odpovídající telefonní číslo .FunkTronic vyrábí radiotelefonní intreface ve dvou provedeních. Jedním z nich je deska osaditelná do ovládacího pultu Major 4 - ten je pak označován jako Major 4 T. Ten pak v sobě sdružuje funkce tří samostatných přístrojů:- ovládací pult radiostanice,- telefonní přístroj (stiskem jediného tlačítka lze pult přepnout do telefonního módu a použít jej jako běžný telefonní přístroj),- radiotelefonní interface (znamená současné využití jeho obou módů - radiového i telefonního).Druhou variantou je bezobslužný modul FT633ULE. Je to produkt spadající do modulové řady FT633 a je složen ze dvou desek - CPU a TIM (Telefon-interface modul). Funkce jsou shodné s předchozím mimo manuálního způsobu spojování.

FUNK - Příslušenství

Další sortiment a příslušenství

FT632 je modul dálkového ovládání radiostanice po dvoudrátovém vedení (přijímač). Je předurčen ke spolupráci s ovládacími pulty řady Major a zajišťuje dálkovou obsluhu radiostanice - klíčování a transformaci hovorových signálů z radia do linka a naopka. Je čistě hardwarový (neobsahuje procesor ani jiné digitální obvody), proto je maximálně odolný proti rušení. Všechny parametry a úrovně se nastavují mechanicky.
FT634 je obdobný modul jako FT632, pouze umožňuje připojit alternativně dvoudrátové nebo čtyřdrátové vedení.
FT634C je modul dálkového ovládání radiostanice po dvou- / čtyřdrátovém vedení (přijímač). Oproti verzi FT634 je vybaven i mikroprocesorem zajišťujícím další funkce jako je přepínání kanálů, dálkové ovládání spínaných vstupů a výstupů, dohled nad linkou a pod.
FT634C - 19" je modul dálkového ovládání radiostanice (vysílač), určený přednostně jako linkový modul pro ovládací pult Major 6. Lze jej použít ve spolupráci i s jinými ovládacími pulty pro zvýšení překlenutelného útlumu linky.
Commander 3 / 5 je komfortní ovládací přístroj pro vozidlové radiostanice. Je vybaven kompletní tlačítkovou sadou a displejem, má implementovány signalizační funkce běžně užívaných formátů (5-tóny, FFSK, ...).
Control I je speciální ovládací skříňka pro vozidlové radiostanice. Je zvlášť vhodná pro radiové sítě s provozem s kódy typických činností (status-provoz).
Dále má výrobce v programu i celou řadu dalších drobných doplňků, jako jsou pasivní linkové rozbočovače, držáky s nabíječi, napěťové měniče, reproduktory, mikrofony, speciální ovládací přístroje atd.Domovská stránka | Firma | WEBDISPEČINK | Radiostanice | Profi stanice | Satelitní technika | Služby | e-shop | Hotelové vybavení | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku