Funk-Mayer Radiokom s.r.o.


Přejdi na obsah

Hladinoměr LM 1.2

WEBDISPEČINK > Sledování spotřeby PHM

Sledování spotřeby PHM
Obecně

U vozidel, která nejsou vybavena průtokoměrem, lze sledovat spotřebu přímo ze stávajícího plováku, ale musí být jednotka doplněna převodníkem. Přesnost tohoto měření závisí na přesnosti stávajícího plováku ve vozidle. U tohoto měření se přesnost pohybuje v rozmezí 5-25%. Tyto vozidla navrhujeme řešit samostatně.

Vozidla koncernu VW, která jsou vybavena sběrnicí CAN, lze jednotku přímo připojit na tuto sběrnici (jedná se o osobní vozidla).
Ostatní osobní vozidla, pokud jsou vybavena sběrnicí OBD lze k této sběrnici připojit a sledovat změny stavu PHM.
U nákladních vozidel vybavených sběrnici FMS dle normy SAE J1939 lze také připojit jednotku k této sběrnici a sledovat také stav PHM přímo z palubního počítače vozidla.
U vozidel, kde je namontovaný průtokoměr, lze výstup tohoto průtokoměru připojit na IN 2 jednotky a také přímo sledovat spotřebu paliva. Software tuto funkci podporuje.
U nákladních vozidel,příp. Stavebních strojů lze sledovat spotřebu pomocí namontovaného hladinoměru LM 1.2 (kapacitní sondy) do stávající palivové nádrže vozidla. Tímto systémem lze dosáhnout přesnosti měření spotřeby PHM do 2% a současně být informován o náhlých úbytcích paliva při stání vozidla pomocí alarmové SMS (např. krádež PHM).

Kapacitní hladinoměr LM 1.2


Měření PHM a detekce krádeže

Naše firma pro přesné měření hladiny paliva v nádrži montuje kapacitní hladinoměr LM1.2. Již při vývoji produktu bylo přihlénuto k tomu, že přístroj bude primáně určen k měření úrovně hladiny paliva v nádržích silničních vozidel a umožňoval spojité měření výšky hladiny pohonných hmot (motorová nafta, oleje). Hladinoměr je možné umístit i ve stacionárních nádržích, zásobnících nebo jímkách.
Hladinomě
r neobsahuje pohyblivé části jako například plovákový prstenec nebo plovákové ramínko, takže je minimalizované riziko mechanické závady. K měření výšky hladiny se využívá dielektrických vlastností pohonných hmot.
Hladinoměry
jsou díky několika typům komunikačního rozhraní připojitelné k různým druhům monitorovacích systémů od různých výrobců.

Technické parametry
Tabulka základních technických parametrů palivové sondy s kompenzačním čidlem.

Nepřesnost hladinoměru zpúsobená teplotními změnami v palivu:

pro teploty -20 až +40
C .............................................................................. max.+ - 1%
pro teploty +40 až +60 C .............................................................................. max. + - 1,5%
Nepřesnost kompenzace změny relativní permitivity paliva v rozsahu er = 2,0 až 2,4 ......... max.+ - 0,5%
Standartní komunikační rozhraní ................................................................... RS485, RS232, +4 až +20 mA, 0 až 10V
Volitelné komunikační rozhraní (po dohodě) ..................................................... CAN, Ethernet
Rozsah pracovního napájecího napětí .............................................................. (9 až 36) V DC
Proudový odběr v běžném režimu při jmenovitém napětí 24V ............................. max. 20 mA
Proudový odběr v energetický úsporném režimu při jmenovitém napětí 24V ........ max. 3 mA
Rozsah pracovních teplot ............................................................................... (-40 až +80) C
Rozsah teplot pro skladování .......................................................................... (-50 až +85) C
Elektromagnetická kompatibilita ..................................................................... ČSN EN 50121, ČSN 30 4002
Relativní vlhkost vzduchu ................................................................................ max. 95%
El. krytí hlavy vysílače .................................................................................... IP68, 1000 mm, 70 mm, 400 mm
Standartní délka snímací sondy ...............................(v provozu ji lze zkracovat podle typu nádrže do 200 mm)
Průměr otvoru pro zasunutí hladinoměru do nádrže ....30 mm
Hmotnost vysílače ..................................................max. 0,5kg při délce sondy 1000 mm s komp. sondou bez kabeláže.

Instalace hladinoměru

Společnost RADIOKOM-FUNK MAYER s.r.o. provádí instalace palivoměrů na základě Osvědčení o provedeném zaškolení a zkouškách pro veškeré činnosti spojené s montáží a nastavením hladinoměrů. Tento certifikát nám byl udělen přímo výrobcem palivové sondy.
Instalace se provádí do vrchní části nádrže nejlépe do jejího geometrického středu. Sonda je tak zasunuta svisle dolů do paliva a měří výšku hladiny ode dna až po nejvyšší bod nádrže. U sedlových tahačů a nosičů kontejnerů se montáž hladinoměru provádí na šasi. U vozidel s nástavbou je obvykle třeba povysunout nádrž z držáků.

Připojení hladinoměru

Kapacitní hladinoměr je možné připojit takřka ke všem dodávaným palubním jednotkám různých monitorovacích systémů. Změřené a vyhodnocené údaje o aktuální úrovni hladiny jsou poskytovány prostřednictvím výstupů RS485, RS232 a napěťovým výstupem.

Kalibrace

Speciální software umožňuje přesnou kalibraci hladinoměru na konkrétní typ a tvar nádrže. Na pečlivé a kvalifikované kalibraci závisí přesnost měření paliva, proto tuto činnost mohou provádět pouze technici certifikovaní přímo výrobcem palivové sondy. Kalibrace se provádí od úplně prázdné nádrže až do zcela plné, a to po zvolených krocích tak, aby byly rovnoměrně a dostatečně podrobně zaznamenány všechny důležité body kalibrační křivky.

Přesnost měření

Vysoké přesnosti měření se dosahuje aplikaci znalosti změn dielektrických vlastností pohonných hmot, jako jsou chemické složení paliva, množství příměsi v palivu a jeho teplota. Palivoměr tedy přináší mimo množství paliva v nádrži také tzv. permitivitu. Pomocí ní je možné určit, jakou naftu - z hlediska množství příměsí biopaliva - řidič natankoval do nádrže. Zohledněním různých parametrů ovlivňujících objem paliva je dosahováno přesnosti měření kolem 2%.
Permitivita určuje, zda se jedná o čistou motorovou naftu, běžnou motorovou naftu (cca 6% biosložek), směsnou naftu (30% biosložek), nebo tzv. Bionaftu (B100 - 100% biosložek).

Detekce krádeže paliva

Hladinoměr má implementovanou schopnost signalizace krádeže paliva i v době, kdy je vozidlo odstaveno. Parametry ohlašující krádež jsou nastavitelné. Hladinoměr při zjištění splnění podmínek, které znamenají krádež paliva, vygeneruje napětí na výstupu a informuje tak nadřízenou palubní jednotku monotoringu o této události.

Vícenádržová vozidla

Detekce krádeže PHM je nastavena u každého palivoměru a je tedy zajištěna signalizace krádeže paliva z kterékoliv nádrže osazené hladinoměrem LM1.2.
Pro vozidla s větším počtem nádrží je možné zapojit hladinoměry do sítě. Takto je možné přesně měřit hladinu paliva v celkem 4 nádržích na jednom vozidle (resp. pro jednu palubní jednotku monitoringu). Na každou nádrž připadá jeden hladinoměr.


Domovská stránka | Firma | WEBDISPEČINK | Radiostanice | Profi stanice | Satelitní technika | Služby | e-shop | Hotelové vybavení | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku